کفپوش مورتار اپوکسی

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی، جهت استفاده درسطوح پله های عابرپیاده، ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، خطوط ارتعاشی عرضی)لرزاننده(، سطوح شیب دار، ورودی عوارضی، سرعت گیرهای آسفالتی و ... طراحی شده است.
عدم وجود حال و ساختار این نوع رنگ امکان اجرای آن را در هر ضخامتی فراهم آورده و باعث کاهش هزینه های اجرایی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد.
این محصول در پنج جزء در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد. جزء A پرایمر صنعتی پلی آمینی می باشد که به همراه جزء B آن)هاردنر مخصوص( ارائه می گردد. جزء C رنگ صنعتی اپوکسی پلی آمینی می باشد که به همراه هاردنر - جزء D- جهت ترکیب با جزء E - سیلیس – در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
این کفپوش که با استفاده از سیلیس کاماً اشباع شده و با استفاده از نوعی فرمولاسیون که چسبندگی بسیار بالایی را دارا است، سطح بسیار مقاومی را ایجاد می نماید. از خصوصیات بسیار بارز این کفپوش، قابلیت رنگ بندی و طراحی مختلف و همچنین مقاومت آن در برابر نور خورشید و اشعه بالا می باشد.

نحوه اجرا

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، می بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و ... باشد. جهت اجرا ابتدا باید مجری جزء A – پرایمر- را با هاردنر مربوطه مخلوط کرده و آن را بر روی سطح جهت ایجاد چسبندگی بیشتر اجرا نماید. سپس رنگ اپوکسی - جزء C - مربوط را با )هاردنر مخصوص( آن - جزء D- مخلوط نموده و پس از اختاط همگن، مخلوط به دست آمده را با سیلیس ترکیب نماید. بایستی توجه شود رنگ و سیلیس به صورت یکنواخت با هم ترکیب گردند. بایستی مخلوط ایجاد شده به صورت یکنواخت روی سطح پخش گردد. بایستی در هنگام توزیع رنگ روی سطح مجری محترم بوسیله ابزار مناسب جهت انسجام بیشتر مواد فشار وارد نماید. بعد از اجرا و خشک شدن کفپوش فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه کفپوش مورتار اپوکسی

کفپوش مورتار اپوکسی


Home