پرایمر

پرایمرها به منظور آماده سازی سطوح جهت اجرای برخی انواع رنگ امیزی و کفپوش ها مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از پرایمر سبب افزایش دوام و طول عمر پوشش رویه می شود. این محصول با قدرت نفوذ بالا به مقاطع زیرین کار، پاکسازی سطح و خاصیت چسبندگی بالای خود، سبب می شود رنگ رویه چسبندگی بهتری داشته و نتیجه بهتری حاصل گردد.مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه پرایمر

پرایمر


Home