رنگ های چند جزئی


این محصول بر پایه رزین های اکریلیک، جهت استفاده در خط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حال در این رنگ )جامد وزنی حدود 98 %(، امکان اجرای رنگ در ضخامت های بالا را فراهم آورده و باعث کاهش هزینه های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد.
استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه بندی مناسب توصیه می شود و در خصوص بقیه سطوح مانند بتون، فلزات و ... خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماندگار، مشورت نمایید.

مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه رنگ های چند جزئی

رنگ های چند جزئیHome