خط کشی رنگ دو جزئی

خط کشی با رنگ دو جزئی یکی از علائم ترافیکی افقی می باشد که در عرض های 12 ،15 و 20 سانت قابل اجرا می باشد.امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان پذیر می باشد. یکی از بارزترین مزایای این نوع خط کشی امکان اجرای لاک ضد جرم بر روی خطوط و ماندگاری بسیار بالای آنها می باشد. تضمین دوره ماندگاری در روش اسپری ضخامت 2000میکرون و ماندگاری 18 ماه 50 درصد، روش اسکرید ضخامت 3000 میکرون و ماندگاری 36 ماه 50 درصد خواهد بود.مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه خط کشی رنگ دو جزئی

خط کشی رنگ دو جزئی


Home